Vörös Klára

vissza

MUNKATÁRSAINK

Vörös Klára

Klinikai szakpszichológus Szakpszichoterapeuta (Módszer: Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápia) Gyászfeldolgozás Módszer®, Gyászfeldolgozás Módszer® Specialista modszer logo

 • Végzettségek

2005 – Pszichoterapeuta / Módszer: Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia 1999 – Klinikai szakpszichológus 1970 – Pszichológus diploma

 • Credo

A krízisek a létezés természetes velejárói, nemcsak fájdalom és kisemmizettség hanem feladat és lehetőség a fejlődésre, az elaborációs munkára. Az embernek igénye van arra, hogy élettörténetét egy narratívában foglalja össze, ami
azt jelenti, hogy önmaga számára is logikussá, érthetővé teszi. Hiszem azt, hogy életünk minősége nagyrészt saját felelős döntéseinken múlik. Aki először kerül nehéz élethelyzetbe egy rossz döntés következtében, mert ezt a döntést
szülei bánásmódja, vagy saját temperamentuma miatt hozta tudattalanul és így sodródott bajba, felmentést kap. De aki többedszer esik ugyanabba hibába, konfliktusba, annak saját magával kell szembenéznie, és fel kell tegye a kérdést,
miért történik mindez velem, mi az én részem ebben. A pszichoterápia ennek a kérdésnek a megválaszolására és a lehetséges megoldási módozatok megtalálásához vezető útra invitál és nyújt segítséget annak, aki ezt igényli, és kellő
motivációval rendelkezik, hogy változtasson problémás élethelyzetén. Hitem és eddigi tapasztalataim szerint a beszéd, az empátiás attitűd a terápiás kapcsolat elengedhetetlenül fontos eszközei, mely által mélyül az önismeret és
fejlődik a személyiség. Camus, A lázadó ember c. művében írja, és én vele együtt vallom, hogy:

„ Szükség van tiszta beszédre és egyszerű szavakra. Legalább azért, hogy a kétségbeesés valótlannak bizonyuljon. Vagy egyszerűen csak azért, hogy kiderüljön egyértelműbben, mint ahogy nyílt vita nélkül kiderülne, mi is a
helyzet. A beszédnek, beleértve a hallgatást is, amely annak egyik válfaja, csodálatosan sok jelentése, útja, módja, határa van.”

 • Módszerspecifikus képzések

1972 – Elméleti és sajátélményű képzés a relaxációs technikából, Prof. Dr. Bagdy Emőke vezetésével ( 150 óra) 1974 – Mérei Ferencnél Racionális-emocionális rövidterápiás sajátélményű képzésben vettem részt ( 60 óra) 1996 – 1997 Bíró
Gyula vezetésével hipnorelaxációs és hipnózis technika (60 óra) 1996-1997 Biró Gyula vezetésével N.L.P. képzésen vettem részt (150 óra). 1997 -1998 Sajátélményű pszichodráma képzésben való részvétel Dr. Bugán Antal vezetésével (150
óra) és pszichodráma szupervíziós képzésben való részvétel, Dr. Erdélyi Ildikó vezetésével (50 óra) 2003 – Operacionalizált Pszichodinamikai Diagnosztika ( OPD) képesítő alaptanfolyam, Prof. Dr. Reiner Dahlbender (Ulm), és Doz.
Michael Stash ( Heidelberg) vezetésével ( 2003) 2004 – Operacionalizált Pszichodinamikai Diagnosztika( OPD) képesítő felépítő tanfolyam és az esetértékelésben való eredményes részvétel, Prof. Dr. Reiner Dahlbender és Doz. Michael
Stasch vezetésével (2004) 2015 – A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület mint pszichoterápiás képzőhely szervezésében részt vettem az autogén tréningre épülő gyermek specializáció és várandósok relaxációja képzésben, a
módszer alkalmazására jogosultságot szereztem 2018 – A Gyászfeldolgozás Módszer Kiképző Tréningen részt vettem, Szeged( 2018) – Sarungi Emőke vezetésével, jogosultságot szereztem a Gyászfeldolgozás Módszer Specialista cím
használatára

 • Szakmai kompentencia
 • Közel öt évtizede dolgozok pszichológusi munkakörben, ebből 37 évet pszichiátriai osztályokon tevékenykedtem főállásban. – Ezzel párhuzamosan szinte megszakítás nélkül dolgoztam a segítő, nevelő munka különböző területein. –
  Tanítottam Egészségügyi Főiskolán, Kereskedelmi Főiskolán, az ÁB- Aegonnál vezettem kommunikációs tréninget, a felnőtt szakpszichológus képzésben vezettem szuperviziós gyakorlatot a SOTE Klinikai Pszichológiai Tanszékén. –
  Dolgoztam Családsegítő Központban, Pszichiátriai Gondozóban. – Legutóbbi főállásom az Országos Pszichiátriai és Neuroógiai Intézet, Dinamikus Pszichoterápiás Szakambulanciája volt. – Több évtizedes pszichodiagnosztikai, és
  pszichoterápiás kórházi és rendelőintézeti gyakorlat — Pszichodiagnosztikai eszközök alkalmazása — Egyéni, pszichoanalitikusan orientált rövid dinamikus terápia — Szorongásos, depressziós kórképek kezelése — Hangulatzavarok
  kezelése — Életvezetési, alkalmazkodási nehézségek — Veszteségek, gyászfeldolgozás

  TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEMBŐL MEGEMLÍTEM 1982 Bukarest, Berceni Pszichiátriai Klinikán ELőadást tartottam a Rorschach vizsgálat Mérei Ferenc által kidolgozott klinikai mutatóiról és azok jelentőségéről a pszichodiagnosztikában
  2004 Vörös Klára, Süli Ágota, Harmatta János, Első tapasztalataink az Operacionalizált Pszichodinamikus Diagnosztikával. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése.

  PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEMBŐL MEGEMLÍTEM 1997 „Otthon vagy itthon” (Erdélyi magyar áttelepült értelmiségiek identitásválságának elemzése.) című tanulmány (a M.T.A. P.T.I.- Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 25),
  az Akadémia Politikai Tudományok Intézete gondozásában.2003 Van Gogh faábrázolásainak és képei színvilágának pszichológiai értelmezése című tanulmány, in Van Gogh patográfiája, Szerk. Simkó Alfréd és Hans Georg
  Zapotoczky, PRINT-X K., Budapest, 2003