KÖNYVAJÁNLÓ

KÖNYVAJÁNLÓ

Dr. Bagdy Emőke – Az eltűnt remény nyomában – Kapaszkodók nehéz időkre

Jó ideje szinte egyik krízisből esünk át a másikba. A világban súlyos, életfenyegető dolgok történnek, és mindnyájan a bizonytalanság alapélményét éljük át. Mint amikor egy hullámvasút utasának kinyíló táskájából szerte szóródnak az értékei, és ő azok után kapva vissza akarja nyerni, ami széthullott, ami fontos. Keressük tetteink célját, értelmét. Miben bízzunk? Hol itt a segítség? Hol van a remény? Nehéz időket élünk az emberi kapcsolatok viszonylatában is. Értékkrízisben dagonyázik a világ, letapossa a megtartó éltetőt, és felemeli a szennyet, a pusztítót. Ám nem az a célom, hogy a negatívumokat hangsúlyozzam, hanem éppen az, hogy az ellenszerek lehetőségére, a rehumanizálásra, újra építkezésre hívjam fel a figyelmet, mert erre egyre nagyobb szükségünk van és lesz is a jövőben. Szükségünk van olyan erőre, belső parancsra, amely felemeli a fejünket, hogy tekintsünk előre. Akárcsak egy alpinista, akinek hosszú és fáradságos útján, lavinaveszélyek közepette az előre haladás lépésenkénti feladatával kell megküzdenie, mi magunk is erőtöltésre szorulunk, energiák pótlására, hogy a belső küzdőerők ne szegényedjenek el és a célok elérését szolgálják. Az az erő, amely felemel, átemel, tovább lendít, segít, támogat és az eleséstől véd, előre csalogat a cél elérésének ígéretével, maga a REMÉNY. Könyvem antológia, a válogatott írások a fontosságokat szeretnék tükrözni. Vajon kinek fontosak? Hitem szerint mindnyájunknak. Tanár vagyok. Ez minden soromban kifejezésre jut. Ezért szívesen tanítom (magam is tanultam egykor), hogyan gondolkodjunk a változásról, tegyünk különbséget életnehézség és probléma között, sőt az első- és másodfokú változás között is. Több írásban járom körül, hogy mit kezdhetünk az agresszióval és a depresszióval. Személyes szakmai ars poeticámat, hitvallásomat is összefoglalom – mindazt, amit a nevelésről, sőt tágabban magáról a segítő emberi kapcsolatról fontosnak vélek. Végül pedig igyekszem átadni, hogy születetten és mindörökre társas lények vagyunk – ahhoz, hogy létünk fontosságot nyerjen, ne éljünk hiába, kell, hogy tudjunk kit szeretni és viszont, legyen célunk valakiért-valamiért élni, és belássuk, hogy az individuum gőgjében maradva „egyedül nem megy!”. Azt kívánom minden Olvasómnak, hogy az összetartozás egységélménye tartsa mozgásban lelkében az élni akarást, a reménységet!Dr. Bagdy Emőke – Elmondani a világot, amelyben élek…


A könyv Bagdy Emőke nyolcvanadik születésnapja alkalmából jelenik meg. A szerző a tőle megszokott igényességgel szól arról, hogy mit kell magunk mögött hagyni, és mit viszünk magunkkal tovább mindabból amit az előző századok emberi sorsunk, történelmünk évgyűrűibe véstek.Dr. Császár-Nagy Noémi – Babavágyó


Dr. Császár-Nagy Noémi könyve, úgy érzem, hogy egy nagyon komoly tanösvény mindazok számára, akik gyereket vállalnak, az élet mellett döntenek. Világosan, közérthetően, mondhatni használati utasítást ad azoknak, akik tudatosan a családalapítás, a gyermekvállalás mellett döntenek. Hiánypótló, nagyon fontos könyv. – Böjte CsabaDr. Bagdy Emőke – Pszichofitness – Kacagás, kocogás, lazítás – Kiadás éve: 2020

Ez a vademecum („gyere velem”) a kíváncsiak és vállalkozó kedvűek számára született. Azoknak, akik szeretnék megismerni saját lelki működésük titokzatos világát. De nem öncélúan! Szeretnének e tudás által olyan lehetőségekhez és készségekhez jutni, melyekkel elősegíthetik testi-lelki egészségük megőrzését, jó közérzetük, fizikai fittségük, lelki egyensúlyuk fenntartását. Azokhoz is szól ez a könyv, akik hajszoltak, fáradtak, kimerültek, szomorúak, kisebb-nagyobb „ideges tünetekkel” bajlódnak, esetleg valamilyen testi működészavar már előállt náluk. Mi történik velünk életünk stresszeiben? Mi zajlik ilyenkor testi-lelki működéseinkben? Milyen hasznos megküzdési lehetőségeink vannak, és melyek a veszélyes kiútkeresések? Mi tesz bennünket erőssé, szívóssá, küzdőképessé? Mi tart egészségben? A válaszokat praktikus gyakorlati útmutatóval együtt kaphatjuk meg ebben a könyvben. Aki szereti jól érezni magát a bőrében, szeret örülni az életnek, az tartson velünk: kacagjunk, kocogjunk, lazítsunk!Ikerkutatás és epigenetika Szerzők: Tárnoki Ádám – Tárnoki Dávid – Littvay Levente – Métneki Júlia – Melicher Dóra – Pári András Kiadás éve: 2020

Az ikerkutatás mint a genetikai tudományok egyik speciális területe napjainkban virágkorát éli. A szakma legautentikusabb képviselőinek bevonásával egy olyan összefoglaló mű került kiadásra, amely az ikerlét és az ikerkutatás legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. 6 nagy témakört felölelő, 30 fejezetből álló tankönyv részletesen foglalkozik az ikrek biológiájával, az orvosi és egyéb tudományterületeken történő ikerkutatásokkal (beleértve a módszertani és statisztikai kérdéseket), az ikerség szociológiai-pszichológiai vonatkozásaival, valamint az ikerkutatások helyével az epigenetikában. Az ikerkutatás egyes szakterületei annyira specializálódtak, hogy a kötet egyes részfejezeteinek megírásához közel húsz hazai szakembert kértek fel – köztük Dr. Császár-Nagy Noémi klinikai szakpszichológust, a Pszichoszamóca vezetőjét.Otthonról hoztuk – Családi mintáink és a párkapcsolatok Szerzők: Angster Mária, Bagdy Emőke, F. Várkonyi Zsuzsa, Kozma-Vízkeleti Dániel, Lukács Liza, Orvos-Tóth Noémi, Pál Ferenc (Feri atya), Popper Péter Kiadás éve: 2019

Úgy hisszük, teljesen tiszta lappal indulunk egy új kapcsolatban, úgy alakítjuk, ahogy szeretnénk. Egy idő után mégis azt vesszük észre, hogy ez a kapcsolat is kezd úgy alakulni, mint az előzőek – sőt működése gyanúsan hasonlít arra is, amit hajdan otthon, szüleinknél és nagyszüleinknél láttunk. „Alapcsomaggal” érkezünk a párkapcsolatba. Párkapcsolataink alapmintáját – vagyis azt, hogy miként kötődünk a társunkhoz, hogyan viszonyulunk hozzá, hogyan kommunikálunk vele – a gyermekkorunkból, a családunktól hozzuk magunkkal, ezek a mély bevésődések határozzák meg későbbi házaséletünket. Gyakran meg sem tudjuk indokolni, egy adott helyzetben miért érzünk és viselkedünk úgy, ahogy. Valójában azért, mert számos automatikus, spontán válaszunk van, melyek régi sérüléseink visszhangjai. Néha felismerjük a negatív mintáinkat, és elhatározzuk: mi biztosan nem leszünk olyanok, mint a szüleink, nem úgy fogunk bánni egymással, mint ahogy ők tették. A tudatos elhatározás azonban önmagában kevés a tudattalan minták átírásához. Tovább az vezet, ha azt is megfogalmazzuk és kidolgozzuk, mit teszünk helyette. Az életünket hátráltató minták felülírása hónapokig-évekig tartó lélektani munkát igényel. A múltból megérkezhetünk a jelenbe, ahol végre nem az elmúlt események, hanem az adott helyzet, az aktuális pillanat határozza meg érzéseinket és viselkedésünket.Jövőnk a gyermek: Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. (tanulmánykötet) Kiadja: Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely Kiadás éve: 2019

A 200 szakértő 3 évig tartó műhelymunkájának az eredményeként megszülető összefoglaló kötet munkálataiban Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, a Pszichoszamóca szakmai szupervízora is részt vett. A Barankovics István Alapítvány támogatásával 33 műhelymunkát szerveztek, két konferenciát rendeztek, empirikus adatgyűjtést végeztek, több tucat tanulmányt írtak abból a célból, hogy megalapozott ajánlásokat fogalmazhassanak meg egy hosszú távú, holisztikus, szektorközi együttműködésen alapuló népesedés- és családpolitikai stratégia kialakításához és megvalósításához. Prof. Dr. Bagdy Emőke könyvvel kapcsolatos gondolatait az alábbi videóban foglalta össze:Pszichofitness gyermekeknek [hangoskönyv] Szerző: Bagdy Emőke Kiadás éve: 2019

Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus legújabb, lelki edzést szolgáló gyakorlatokat tartalmazó hangoskönyve a gyermekek stresszkezelési és érzelmi intelligenciafejlesztési céljait szolgálja. A gyakorlatok segítségével megalapozhatjuk és megerősíthetjük az egészséget óvó és az életet boldogító képességeket. A hála, a köszönetmondás, a derűlátás és a jó cselekedetek gyakorlására, a lelki megküzdési képesség erősítésére, az örömképesség fejlesztésére, valamint a megbocsátásra, a harag elengedésére irányuló lelki gyakorlatok mind a pozitív pszichológia „boldogságfokozó gyakorlataihoz” tartoznak. A CD hallgatása nagycsoportos óvodáskortól javasolható tizennégy éves korig, de felnőttek is bátran alkalmazhatják a szubjektíve jólesőnek tapasztalt gyakorlatokat, melyekkel kedvező stresszkezelési és lelkierőedzési eredményeket érhetnek el. A felkínált gyakorlatcsoportok a gyermekek korosztályonkénti szükségleteihez igazodnak. Óvodás gyermekek esetében a gyakorlatok hallgatásánál nélkülözhetetlen a szülő, nagyszülő, óvópedagógus jelenléte. A biztonságot adó együttesség, a közös élményhelyzet a program hatékonyságának fontos részét képezi.Ikrek a világban – Életük és az őket övező legendák Szerző: Alessandra Piontelli Kiadás éve: 2019

„Az ikrekről íródott legtöbb könyv viselkedésgenetikával, az ikrek pszichológiájával vagy neveltetésével foglalkozik. Ez a könyv egyik kategóriába sem illik. Ehelyett arról szól, hogy a különféle kultúrák, így a fejlett országok is, hogyan bánnak az ikrekkel. Így e könyv az antropológiai, kulturális, orvosi, pszichológiai és személyes tények keveréke. Az érdeklődési területek ilyesfajta vegyítése némiképp szokatlan, és magam is hosszadalmas és körülményes úton jutottam el ide.” – foglalja össze a bevezetőben könyve tartalmát a pszichoanalízist is tanult pszichiáter-neurológus orvos végzettségű szerző. Rendkívül izgalmas utazásban lesz része az olvasónak, é hol megindító, hol szórakoztató, de sokszor megdöbbentő történeteket ismerhetünk meg. Bár a világ gyorsan változik, és ahogy a szerző is írja, „az itt ismertetett események meghatározott időbeli pillanathoz kötődnek”, sokat tanulhatunk a különböző kultúrák élethelyzeteinek, szemléletmódjuknak megismeréséből. A  könyvet Prof. Dr. Bagdy Emőke, Dr. Császár-Nagy Noémi és Dr. Gonda Xénia mutatta be az Írók Boltjában. Az erről szóló írásunkat IDE kattintva olvashatják, és nézhetik vissza a videót.Az egyensúlyvesztéstől az új egyensúlyig Szerzők: Bagdy Emőke, Buda László, Koltai Mária, Pál Ferenc (Feri atya), Szondy Máté Kiadás éve: 2018

Az egyensúlyvesztés egy ármeneti időszak két életszakasz között, azonban nagyfokú bizonytalansággal párosulhat, ha nem kezeljük a helyén, és nem adunk rá megfelelő válaszokat. A kötet szerzői – köztük Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Pszichoszamóca szakmai szupervízora  is – számos tanulságos esetismertetésen keresztül mutatják be, miként juthatunk el az egyensúlyvesztéstől, a káoszból az új egyensúlyig. „A képzelet birodalmában akár úgy is dolgozhatunk, hogy elkezdünk arra koncentrálni, vajon van-e bennünk olyan érzés, ami magára vonzza a figyelmünket. Figyeljünk hát erre az érzésre, és hogy mi jut erről az eszünkbe! Hiszen ez az érzés valahonnan jött és valahova tartozik, nem igaz? Vajon milyen emlékhez tartozik? Honnan hozta föl a mi jelen tudatunk, amely azt kéri, hogy foglalkozzunk vele? Mihez hasonlít ez az érzés? Mire emlékeztet? Átéltünk már hasonlót? Próbáljunk vissz emlékezni rá! Eleinte talán kicsit döcögősen megy az emlékezés, ám ha belelendülünk, egyszer csak beugrik, hogy mikor és hol éltünk át ilyet. De elképzelhető, hogy nem kizárólag akkor és ott. Esetleg még valahol? És már lapozgatunk is a hasonló érzések szimbolikus birodalmában. Mivel a jobb agyfélteke úgy absztrahál, úgy sűrít, hogy a hasonló élményeket összeköti egymással, egyik emlék hozza magával a másikat. És még hol éltünk át ilyet? És még hol? Így szépen végiglapozhatjuk a történetünket, egészen az őssebesülésig.”A gerincsebészet pszichológiája Szerzők: Andrew Block-Robert J. Gatchel-William Deardorff-Richard Guyer Kiadás éve: 2018

E könyv elsősorban a krónikus (főleg derék táji) gerincfájdalomtól szenvedők és a gyógyításukkal foglalkozó orvosok, pszichológusok, gyógytornászok, nővérek számára íródott. A szerzők azt bizonyítják be, hogy a lélektani tényezők az esetek nagy részében erőteljesebben befolyásolják a gerincműtét sikerét, mint az egészségügyi adatok (pl. a röntgenfelvételen látható elváltozások). A könyv pótolja azokat a tudnivalókat, amelyekre a gerincbántalom kínjaiban gyötrődő, a műtéti beavatkozástól rettegő vagy azt mindenáron kívánó betegeknek nagy szükségük van, hogy értsék betegségük természetét, és aktívan tudjanak viszonyulni saját gyógyulásuk elősegítéséhez. E könyv reményt ad. Bemutatja, milyen szempontok mérlegelése után van a gerincműtétnek jó eséllyel fájdalomcsökkentő hatása. A betegek mellett a szakellátásnak is nagy segítség lehet e könyv, ugyanis szakpszichológus és szakorvos bevonásával kivitelezhető műtéti kockázatelemző rendszert ismertet, amely nélkülözhetetlen lenne a magyar gerincműtéti ellátásban is. Ma még a betegek szórványosan találkoznak fájdalomhoz értő szakpszichológussal és nagyon ritkán kapnak előzetes műtéti kockázatbecslést pszichoszomatikus szemléletű team munkája nyomán. Megérett az idő arra,hogy az e könyvet olvasó betegek igényeljék és elvárják, hogy az orvosi beavatkozás előtt mérjék fel, milyen esélyük van a műtét utáni állapotjavulásra. A könyv szakmai lektora: Dr. Császár-Nagy Noémi PhD, a Pszichoszomatikus Ambulancia vezetője, klinikai alkalmazott egészségszakpszichológus, aki maga is évekig dolgozott az Ortopéd Klinikán, majd az Országos Gerincgyógyászati Központban.Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek Szerző: Bagdy Emőke Kiadás éve: 2017

Mit tehetnénk korunk digitális forradalmában, a gyors generációváltással és értékkrízissel jellemezhető korban annak érdekében, hogy gyermekeink egészséges, boldog felnőttekké válhassanak? Milyen hozzáférési utak és kapcsolati lehetőségek maradtak még nekünk, szülőknek és nevelőknek, hogy életre szóló értékeket és boldogító képességeket segítsünk kibontakozni?

Ebben a könyvben a „mit tehetnénk?” kérdésére a „hogyan tegyük?” szemszögéből, gyakorlatközpontúan, a pozitív pszichológia értékvilágára alapozottan válaszolunk. Testi-lelki-kapcsolati egyensúly, etikus-humánus viselkedés, kulturált kommunikáció, pozitív viszonyulás és életszeretet elérése alkotja gyermekeink pszichofitnessének célkitűzéseit. Fontos a testi edzettség, de a mentális erőkkel való kiegyenlítésre, lelki edzettségre is szükség van.

A szülők és pedagógusok számára felkínált gyakorlatcsoportok gyermekeink fejlődési, fejlettségi szintjéhez, korosztályonkénti szükségleteihez igazodnak. Részint mozgásos, részint mentális irányvétellel hatolnak be a változásokat szervező belső folyamatok világába, tanuláslélektani törvényeket követve. Ezekkel a gyakorlatokkal „beültethetjük” és megerősíthetjük az egészséget erősítő és az életet boldogító képességeket. A gyakorlatok együttlétet kívánnak, szülő és gyermek, pedagógus és növendék együttes élményhelyzetben végezhetik őket. Mindazt, amit a gyermek tőlünk, általunk ilyen módon is megtanul, továbbviheti, mint kapott kincset. A kérdés hozzád, kedves szülő: odaadod-e életed drága idejét a legdrágábbnak, gyermekednek? Pedagógustársam: vajon szeretnél-e több örömöt kapni a nevelőmunkádból? Ebben bízva született meg ez a könyv.Fejben dől el? – Ami rajtunk múlik – és ami nem Szerzők: Bagdy Emőke – Buda László – Kádár Annamária – Pál Ferenc Kiadás éve: 2017

„Gondolkodjunk pozitívan, és minden problémánk megoldódik!” – sok helyen találkozhatunk ezzel a kijelentéssel. Valóban így van-e azonban, elegendő csupán annyi, hogy nem gondolunk a minket érő hátrányokra vagy a lehetséges negatív végkifejletekre, és probléma volt, nincs? A megoldás természetesen nem ennyire egyszerű, de tény, hogy pozitív hozzáállással még egy kellemetlen szituációból is könnyebben tudunk kijönni, egy nehéz élethelyzetet is derűsebben tudunk átvészelni, ha nem csak a dolgok rossz oldalát nézzük.

Pszichológiai vizsgálatok bizonyítják, hogy mentális beállítódásunk jelentős hatást gyakorol a teljesítményünkre, a közérzetünkre, egészségi állapotunkra, társas kapcsolatainkra. Az élsportban például, ahol mindenki a maximumot hozza ki a fizikai testéből, a mentális állapoton múlhat a győzelem. A gyógyítás világában is ismert jelenség, hogy amit elvárunk egy adott szertől, az nagymértékben befolyásolja a hatást.

Gyakran a kapcsolataink jövője is azon múlik, hogy elegendő figyelmet fordítunk a bennünk – a fejünkben – lévő értékekre, elvekre, meggyőződéseinkre, stratégiaalkotásra. Aki csak a változó érzéseire hallgat, nagyon nehezen tudja a kapcsolatait működtetni. A kapcsolatban való kitartáshoz szükséges a mentális kontroll – mivel számos dolog bizony a fejben dől el. Emiatt is hasznos megtanulnunk, miként formálhatjuk gondolatainkat, terelhetjük számunkra előnyös mederbe – hogy azok minket szolgáljanak, és ne ellenünk dolgozzanak. E könyv ebben segíti az olvasót.Boldogan az élet delén – Második félidő I. (Hangoskönyv) Bagdy Emőke Kiadás éve: 2017

Boldogsággrafikonunk jellegzetes U formát mutat. Harmincas éveinktől az élettel való elégedettségi görbénk ereszkedni kezd, eléri legalacsonyabb pontját, az életközepi válságot, majd szép lassan, az ötvenes éveink elején emelkedésnek indul, hogy ott is maradjon életünk utolsó szakaszáig. Milyen életünk delén, milyen az U völgyében? Mitől mélypont és mitől csúcs? – Dr. Bagdy Emőke ezekre a kérdésekre keresi a választ hangoskönyvében.Boldogság hatvan felett – Második félidő I. (Hangoskönyv) Bagdy Emőke Kiadás éve: 2017

Létezik-e boldogság hatvan felett? Mi a titka a lélek fiatalon tartásnak? Dr. Bagdy Emőke ebben a hangoskönyvében hangosan gondolkodik arról, hogy egy kis odafigyeléssel az életközép után is kialakítható a fiatalos, örömökkel teli élet, és biztosítható a folyamatos fejlődés, a szellemi gyarapodás.Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben Bagdy Emőke Kiadás éve: 2016

„Ez a könyv a szerelemgyerekem. Az írások nagy része szakmai feladataimtól és magánéleti szabadidőmből ellopott titkos órákban született. Darabokban, részekben, át meg átírt egységekként eredetileg a magam kedvére írtam. Még azok is így készültek, amelyekről tudtam, hogy egyszer majd közzéadom. Leglassabban azokat írtam, amelyeket legjobban szerettem, nehezen tudtam elengedni, nem sikerült befejezni őket.” – vallja meg a szerző. A hivatás és a hobbi szeretetének ötvözése ez a könyv. Minden betűje pszichológia, de a tárgy különlegessége, a szimbólumvilág sokjelentésű rejtjelessége megengedi, hogy a képek, szóképek, metaforák, hasonlatok analógiás szerkesztésű pszichologikai világában időzzek, ahol a gondolatok az érzékszervi nyelv kifejezési útjain imaginációkban, képi vagy hangcsatornán nyernek kifejezési utat (festészet, képzőművészet, zene), és egyszerre szólnak valamennyi nyelven, ahogy Pilinszky János állította. Költészet, képzőművészet, testszimbolika, lelki gyógyítás, médiapszichológia: csupán néhány téma, amiről e különleges kiadvány szól, hiszen afféle összegző-elemző írások gyűjteményéről van szó: József Attila Rorschach elemzése megfér Kondor Béla vagy Bálint Endre képeinek vizsgálata mellett. Érzékszerveink pszichológiai rejtelme pedig a személyiség tükre, testünk szimbólumai pedig több mint árulkodók. Továbbá: hogyan működik a konzummédia a szimbólumok elrablásával? Milyen a hangok, a zene, a zeneiség világa számunkra? Megannyi kérdés, amire választ ad ez a rendkívül személyes, egyben feltárulkozó könyv.Az evés öröme, szenvedélye, szenvedése (Hangoskönyv) Bagdy Emőke Kiadás éve: 2016


Mit együnk és mit ne együnk? Hogyan ismerhetjük fel a hibás étkezési mintákat és mit tehetünk ellenük? Hogyan alakíthatja az evés, a közös étkezés társaskapcsolatainkat? Mi a szerepe a különböző ízeknek? Hogyan lehet a közös étkezés a szeretet ünnepe? Milyen a szeretet íze? Ebben a hangoskönyvben Dr. Bagdy Emőke többek között ezekre a kérdésekre ad választ hallgatóinak.Párkapcsolat – Esélyek, veszélyek, remények (Hangoskönyv) Bagdy Emőke Kiadás éve: 2015

Részlet a hangoskönyvből: ,,Kedves Hallgatóm, Szeretettel köszöntelek! Most egy olyan úton fogunk végighaladni, melynek célja a jó, harmonikus párkapcsolat megvalósítása. Kérlek, hallgass meg, tarts velem! Mindannyian boldogságra vágyó emberek vagyunk. Képzeld, emberek ezreit kérdezték már meg, mi az, ami igazán boldoggá teszi őket, mikor voltak igazán boldogok életükben, és szinte mindenki így válaszol; meghitt pillanatok, együttlét azzal, akit szeretek, azzal, aki engem szeret. Te is tudod, az emberi kapcsolatok alapja, bölcsője a párkapcsolat… Együttlét, összetartozás, amit ketté az Isten sem szakíthat! Ezt a párkapcsolatot kívánom Neked. Kérlek, dolgozz érte, dolgozzunk érte mindketten, férfi és nő, és ez az együtt-fáradozás az, ami végül célhoz vezet. Nincs tökéletes kapcsolat csak meg-megújuló, és ezen kell úgy dolgoznunk, hogy a konfliktusokon is átsegítsük egymást. Ezt kívánom neked tiszta szívemből!”Relaxáció, megnyugvás, belső béke (CD melléklettel) – Könyv és hangoskönyv 4+3 relaxációs gyakorlattal Szerző: Bagdy Emőke Kiadás éve: 2014

Elfáradt? Feszült? Nem tud koncentrálni? Nem megy a tanulás? Önnek készült ez a hangoskönyvvel kiegészített könyv! Feszültség helyett válassza a jóleső ellazulást, megnyugvást, belső békét, örömteli belső utakat. Tanulja meg felhasználni erőforrásait! Kapcsolódjon a belvilágával, az érzelmi tudatával, amely bölcsebb, mint gondolná, és használja fel az elméjében rejlő kincseket! A kötet bevezet a relaxáció és a meditáció alapjaiba, hogy jobban értsük azt a csodálatos világot, amelybe a hangoskönyv segítségével belépünk. A CD-n hét, Bagdy Emőke által összeállított és vezetett relaxáció/meditáció szerepel mp3 formátumban. A programok között akad stresszmentesítő mélyrelaxáció; koncentráció-fejlesztő meditáció; gyors, hatékony önellazítás; egészséggondozó meditáció és a teljesítményhelyzetekre felkészülést megerősítő relaxáció is. Szövegük a könyvben nyomtatott formában is szerepel, azok számára, akik saját hangjukon szeretnék rögzíteni és hallgatni a gyakorlatokat.A személyiség titkai Bagdy Emőke Kiadás éve: 2015

Ez a könyv az ,,emberré nevelés” társas meghatározottságú folyamatával, a gyermekkori szocializáció családon belül zajló legfontosabb történéseivel, eredményeivel és következményeivel foglalkozik. Az emberformálás társas folyamatában nyomon kísérjük azokat a jelentősebb időszakokat, amelyekben a gyermek útravalót gyűjt a felnőtti élethez, megtanul szeretni, örülni, ragaszkodni, együttérezni, beletanul az emberi viselkedés következményeibe, szabályaiba és kitörölhetetlenül bevési szülei családja és személyes környezete által nyújtott viselkedési mintákat. Hosszú és nehéz út vezet mindnyájunkat a felnőtté válásig, ebben kezdettől fogva társakra van szükségünk. Létünk forrása, feltétele, szükséglete és katalizátora a társkapcsolat. Belső lelki rendszerünket külső, társas közvetítésű mintákból építjük fel. A társkapcsolat működtetése során alapvető emberi élmények és képességek birtokosaivá válunk. Együttes cselekvésekben kap tartalmat, indítékot és örömöt a tevékenységünk, e folyamat tanít meg a munka igényére, képességére és pótolhatatlan örömére, miközben egyaránt csiszolja készségeinket, és gazdagít az együttes cselekvés társas élménytöbbletével. A könyv ismereti és szemléleti alapokat nyújt a szülőknek és a nevelőknek egyaránt.Bízz magadban! – Önértékelés, önelfogadás, önbecsülés Bagdy Emőke – Kádár Annamária – Kozma-Vízkeleti Dániel – Pál Ferenc – Szondy Máté Kiadás éve: 2014

„Az a baj, hogy nincs önbizalmam” – halljuk úton-útfélen, még olyan emberek szájából is, akikről adottságaik és körülményeik alapján nem gondolnánk, hogy ilyen problémával küzdenek. Mások nem vallják be, hogy így éreznek, sőt épp az ellenkezőjéről igyekeznek meggyőzni lehengerlő viselkedésükkel, ám arroganciájuk mögött gyakran szintén belső bizonytalanság, az önelfogadás hiánya húzódik meg. Bár egész modern kultúránk énközpontú, narcisztikus, a lelkünk mélyén sokan nem szeretjük magunkat, és félünk, hogy mások is kevésnek, elégtelennek, értéktelennek találnak minket. Éppen ezért védekező pozíciót veszünk fel, visszahúzódunk, nehogy még jobban megsérüljünk – vagy éppen minden erőnkkel bizonyítani próbáljuk, hogy igenis érünk valamit. Ám a bennünk lévő kétséget a külső sikerek csak átmenetileg enyhítik. Ráadásul saját magunkkal kapcsolatos elégedetlenségünket hajlamosak vagyunk környezetünkre is kivetíteni, ezért rossz közérzetet és türelmetlenséget terjesztünk magunk körül. Tiszta szívből szeretni és becsülni önmagunkat azonban nem könnyű, ha fájdalmas kudarcok terhét cipeljük, ha mások bántó, lekicsinylő mondatai belénk égtek, ha a szüleink sem fogadtak el minket feltétel nélkül. Ebben az esetben önismereti munkára van szükségünk, hogy felnőtt fejjel csodálkozzunk rá: minden gyöngeségünkkel együtt is értékes és szeretetreméltó emberi lények vagyunk. Ebben igyekeznek segítséget nyújtani a kötet kiváló szerzői is.Ki látott engem? – Buda Béla 75 Bagdy Emőke – Grezsa Ferenc – Komlósi Piroska – Sepsi Enikő – Dr. Spannraft Marcellina Kiadás éve: 2014

Buda Béla tanár úr 2014 tavaszán töltené be 75. életévét. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara ezzel az emlékkötettel tiszteleg Kommunikáció Tanszékének alapítója előtt. Ki látott engem? Ez a kérdően is súlyos Ady-verscím lett emlékkötetünk címe. Buda Béla Életút c. írásában a rá jellemző iróniával így ír hatalmas életművéről: „Rögös út volt, nem voltak megfelelő munkakörülményeim, magamban és magányosan dolgoztam. Nem tudtam megmaradni egyetlen szakterületen sem. Muszáj-Herkulesként két tucat területen jutottam el a nemzetközi ismertségig és a maradandó alkotás határáig, de innen már nem jutottam tovább. Pszichoterápia, szexológia, szuicidológia, addiktológia, kommunikációelmélet, közösségfejlesztés, egészségpromóció, mentálhigiéné, krízisellátás, önsegítés, szervezetelmélet, szociálpszichológia, devianciakutatás stb. Cyranóval együtt én is ráírathatnám sírkövemre: qui fut tout et qui ne fut rien.” Mindez sokakban sokféle gondolatot, emléket, újraértékelési, újrakeretezési vágyat indított el. Mindezen szerteágazó területek középpontjában mégiscsak a kommunikáció állt. A kötet eszerint öt témakor köré szerveződik: Kommunikáció és kapcsolat, Kommunikáció és társadalom, Kommunikáció és spiritualitás, Kommunikáció és művészet, Kommunikáció és gyógyítás.A tehetség kibontakozása Bagdy Emőke – Henry Jacoby – Kövi Zsuzsanna – Dr. Mirnics Zsuzsanna Kiadás éve: 2014

A könyv minden szülőt és a nevelő munkában részt vevő szakembert megszólít, gyakorlati ötleteket adva a tehetségfejlesztésben alkalmazható intervenciókkal, lehetőségekkel kapcsolatban. Egy könyv, amely a tehetség tiszteletében, megbecsülésében és szeretetében született. Másként közelit, mint a legtöbb, a tehetséges személyiséggel foglalkozó írás, mert egyrészt a jövő reménységeire, a fiatal tehetségekre koncentrál, másrészt szokatlan optikából: a fény és árnyék összetartozására, az eredetiség és a mögötte meghúzódó problémavilág sajátosságaira hívja fel a figyelmet. Amit feltár a tehetséges fiatalokra jellemző, közös vonásokból, azt az egyedi problémamintázatokkal, e páratlan belső világ egyedi jellemzőinek finom megmutatásával teszi teljesebbé. Miben más és új, miért fontos ez a könyv? Mert cselekvő módon, segítő gyakorlattal szolgálja a tehetség szabad kibontakozását. Nagykiterjedésű hazai kutatás nyomán a szerzők száz fiatal esetében igazolják a személyiség fejlődését elősegítő pszichológiai szolgálat eredményességét. Bizonyítékokon alapuló eredményeikből felragyog az az érték, hogy a tehetség abban is különleges, ahogyan csekély segítségre hatalmas pozitív változással válaszol.Pszichofitness – Hangoskönyv Bagdy Emőke Kiadás éve: 2014

Szeretnéd tudni, mi történik velünk életünk stresszeiben? Mi zajlik ilyenkor testi-lelki működéseinkben? Milyen megküzdési lehetőségeink vannak? Előfordul, hogy fáradtnak, szomorúnak érzed magad? Szeretnéd jól érezni magad a saját bőrödben? Szeretnél örülni az életnek? Tarts velünk: kacagjunk, kocogjunk, lazítsunk!Álmok, szimbólumok, terápiák Bagdy Emőke Kiadás éve: 2013

Ez a könyv a számomra legkedvesebb írásaimból született. Már a megírásuk során is éreztem azt az örömöt, hogy bennük megmutathatom, miképpen gondolkodom a lelki folyamatokról, álomról, szimbólumokról és a pszichoterápiás munka rejtelmes világáról. Azt is láttathatom, hogyan dolgozom a lelki erőtérben, amikor nem a szokványos közlési utakon járunk, hanem az ősibb álomnyelven, a képek sokjelentésű tartományában, a szimbólumterápiás lelki ösvényeken. Szeretem ezt a világot, mert megtapasztalhattam, hogy éber vagy éjszakai álmaink egyaránt a színtiszta igazat üzenik, a legfontosabbat, amit tudatosítanunk kell, meg kell értenünk. Ehhez azonban bele kell tanulnunk a szimbólumok nyelvébe. Néhány olyan terápiás esettanulmányt is bemutatok, amelyeket csak a szakember kollégáim ismerhetnek, ez idáig nem kerültek széles nyilvánosság elé. Eldöntöttem azonban, hogy kinyitom a titkok ajtaját, és behívom a pszichoterápia (sokszor misztifikált) világába azokat, akik érdeklődnek ez iránt. Szeretettel ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik ebben az elembertelenedett, eldologiasodott világban egyedül vagy társas magányban küzdenek, emberhez méltó létezés, megértő lélek keresésével. Azt üzenem: nézz körül, van segítség, ne félj, nem vagy egyedül!Utak önmagunkhoz Bagdy Emőke Kiadás éve: 2012

Ez a könyv lelki útikalauz. Lámpása bevilágítja azokat a lelki tájakat, amelyeket alig, vagy nem is ismerünk. Úti célja az önismeret. Mindnyájan lelki egyensúlyra, sikerekre, békére, örömökre vágyunk, de nem tudjuk, hogyan érjük mindezt el. A könyv minden sora vezet, tanít, önmagunkról szól, lelkivilágunkról, a fejlődésünk rejtelmeiről, törvényeiről. Hogyan lehetünk minden nehézség és akadály ellenére győztesek az életküzdelemben? Miből meríthetünk életkedvet, életerőt és bátorságot a megküzdési erőfeszítésekhez? Konfliktusaink közepette vajon hogyan válhatunk győztessé akképp, hogy az ellenfelet is méltó küzdőpartnernek tekintjük, tiszteljük? A szellemi utazás végcélja annak megismerése, miként vállalhatunk felelősséget az ön- és társismereti tudás hatalmával annak az Univerzumnak a védelméért, amelynek lakói, haszonélvezői, fogyasztói vagyunk, noha ha akarjuk lelkierőink felismerésével és működtetésével építő, bel- és külvilágot megtartó erőkké is válhatunk.Teljesebbé válni – Önfejlesztés, önmegvalósítás, önmeghaladás Bagdy Emőke – F. Várkonyi Zsuzsa – Kádár Annamária – Orosz Katalin Kiadás éve: 2012

Az ember természetes vágya, hogy kibontakoztassa magából lehetőségei maximumát, és minél teljesebb életet éljen. Önmegvalósító személyiségek példáiból láthatjuk, milyen határtalan távlatok állhatnak előttünk, mi mindenre válhatunk képessé akár a nehéz, hátráltató körülmények dacára is. Erik H. Erikson óta tudjuk, hogy születésünktől halálunkig fejlődünk, és ezen az úton minden szakasznak megvannak a maga sajátos feladatai és elkerülhetetlen krízisei. Ha ezeket a szakaszokat jól sikerül megoldanunk, akkor – minden problémával, nehézséggel együtt is – fokozatosan kiteljesedő életpályát futhatunk be, békés, elégedett lezárással. Ha nem, akkor személyiségünk fejlődése megreked. A pszichológia és a spiritualitás komoly segítséget jelenthet abban, hogy egy-egy elakadásunkból tovább tudjunk lépni, és önmagunk fejlesztése, megvalósítása, akár meghaladása révén elérjük azokat a céljainkat, amelyekért igazán érdemes élni – sőt, azokat a távlatokat is, amelyekről talán még nem is tudunk. A kötetben a magyar pszichológia négy nagy hatású egyénisége ad ízelítőt ebből a hatalmas és hihetetlenül izgalmas témából.Visszatalálunk egymáshoz? – Konfliktusok és megoldások a szülő-gyermek kapcsolatban Bagdy Emőke – F Várkonyi Zsuzsa – Ranschburg Jenő – Vekerdy Tamás Kiadás éve: 2012

A szülő-gyermek kapcsolat életünk alapvető, meghatározó viszonya, néha mégis fényévnyi távolságra érezzük magunkat egymástól, és reménytelennek tűnik, hogy akár a legapróbb dolgokban is egyetértésre jussunk. Vajon miért nem beszélünk közös nyelvet azzal, akit annyira szeretünk, vagy legalábbis annyira szeretnénk szeretni? Jól tudjuk, hogy a gyermek felnövekedése során van – legalább – két olyan érzékeny időszak, amikor különösen sok ütközésre, konfliktusra számíthatunk. De mely esetek tartoznak a fejlődéssel együtt járó, természetes problémák körébe, és mi az, ami már aggodalomra adhat okot? Mikor érdemes a szülőnek türelmesnek, toleránsnak lennie, s mikor határozottan föllépnie? Hogyan értessük meg és fogadtassuk el gyermekünkkel azt, amiben nem vagyunk készek a kompromisszumra? Miként érjük el, hogy kamaszként is a bizalmába avasson bennünket? Rendbe hozhatjuk-e még – akár szülőként, akár felnőtt gyermekként – a kapcsolatot, ha már eldurvultak a konfliktusok, és tele vagyunk sebekkel? A nehéz, sok szülő számára napi problémát jelentő kérdésekre négy kiváló szakember igyekszik választ adni. A kötetben olvasható Ranschburg Jenő élete utolsó előadásának szerkesztett anyaga, amely a tőle megszokott emberséggel, humorral és eleganciával idézi emlékezetünkbe a nagy formátumú, szeretetre méltó tudós alakját.Ma még nem nevettem Bagdy Emőke – Pap János Kiadás éve: 2011

A nevetést a szabadság legteljesebb megélésének, életolajozónak, az Olümposz isteneitől eltanult csodának tartjuk. Könyvünk írása közben amiatt aggódtunk, hogy ha a nevetést darabkáira szedjük, megvizsgálva eredetét, okát, formáját, lélektanát és társas jellemzőit, elfelejtünk tiszta szívből nevetni. De nem így történt. Jókedvünk, humorérzékünk továbbra is a régi, s Milan Kunderával valljuk: Nevetni annyit jelent, mint mélységesen élni. Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Az Isten ablakain kitekingetőknek, az életöröm kivételes birtokosainak, a nevetni vágyóknak: megerősítésül. A nevetni nem tudóknak, az élet súlyos terhei alatt görnyedezőknek pedig gyógyszerként írjuk fel hiszen a megértett világ sokkal elviselhetőbb. Nyissák ki valahol a könyvet, olvassanak bele, majd nevessenek Szűcs Édua bölcs-bolondos rajzain. Közben pedig gondoljanak arra, mi mennyit nevettünk, amikor megpróbáltunk erősebbek lenni a nevetés erejénél, és okosabbak a humor bölcsességénél. Ha elmormolják: ma még nem nevettem, talán eszükbe jut egy barát, társ vagy régi ismerős, akivel kedvük lesz majd együtt mosolyogni és kacagni a világ bolondságain, vagy éppen a mi történeteinken.Párkapcsolat Klinika Almási Kitti – Dr. Angster Mária – Bagdy Emőke – C. Molnár Emma – Dr. Csernus Imre – Hevesi Krisztina – Mester Dóra – Pál Ferenc – Ranschburg Jenő – Szendi Gábor Kiadás éve: 2011

Vajon rendbe lehet-e még hozni egy párkapcsolatot, ha egyszer már elromlott? Honnan tudhatjuk biztosan, hogy tönkrement, s nem pusztán egy átmeneti válságot élünk át? Mit jelezhet a társas magány, a nemi szerepek felcserélődése, a konfliktuskezelés eredménytelensége, a sok ádáz játszma, szexuális zavar és az intimitás fájó hiánya? Megannyi fontos kérdés, melyekre jó lenne ismerni a válaszokat, hogy a nehéz helyzetekben okos döntéseket hozhassunk. Még ma is viszonylag kevesen készülünk fel arra, hogy egy jó párkapcsolatban is kikerülhetetlenül találkozni fogunk krízishelyzetekkel. Ezek az úgynevezett normatív krízisek nagyon is komoly kérdéseket vetnek fel, mégsem arra szólítanak fel bennünket, hogy szakítsunk, hanem a válságot megélve, azon keresztüljutva még jobban elmélyíthetjük összetartozásunkat. A mi kultúránkban sajnos nehéz feladattá vált tartós, megelégedett társkapcsolatban élni, mert azok a külső összetartó erők, amelyek egy férfi-nő szövetséget anno megerősítettek, szinte mind semmivé foszlottak. Ezért ma személyes életfeladattá vált, ami még néhány évtizeddel ezelőtt sem volt az. Éppen ideje, hogy elkezdjünk dolgozni ezen sokat tehetünk magunkért, a kapcsolatunkért! A Nyitott Akadémia előadássorozatának keretében hazánk legnevesebb szakemberei keresték a válaszokat a sokakban felmerülő kérdésekre. A kötetben a tíz kiváló előadás szerkesztett, átdolgozott anyagát nyújtjuk át az olvasónak.A belénk égett múlt – Elengedés, megbocsátás, újrakezdés Bagdy Emőke – Koltai Mária – Pál Ferenc – Popper Péter Kiadás éve: 2011

Hogyan éljünk túl egy szakítást, válást, szeretteink halálát? Miként váljunk lelkileg szabaddá? Mit jelent valamit vagy valakit igazán elengedni? Mihez kezdjünk, ha rájövünk, hogy fájó emlékeinktől a lelkünk mélyén nem is akarunk megszabadulni, holott éppen ez gátol meg abban, hogy teljes életet élhessünk? Hogyan bocsássunk meg annak, aki megsebzett, becsapott, megalázott, megkárosított bennünket? Egyáltalán miért érdemes megbocsátani – miért nem jobb megoldás mégis a bosszú? Hogyan építsünk rá egy derűs, új lehetőségekben gazdag jövőt a csalódásokkal és fájdalmas tapasztalatokkal teli múltra? A kötet neves szerzői a modern pszichológia, a vallás és a spiritualitás világába vezetnek, együttérzéssel kísérve az olvasót azon a nehéz úton, amelynek végén azonban mégis csak ott van a felszabadulás és az újrakezdés lehetősége.Hogyan lehetnénk boldogabbak? Bagdy Emőke – Gutman Bea Kiadás éve: 2010

Ez a válogatás azokból az írásaimból és előadásaimból született, amelyekben a pszichológia üzeneteit éppen ma, mostanában rendkívül fontosnak érzem. Olyannyira, hogy legszívesebben folyvást mondanám, tanítanám ezeket mindenkinek. Terjeszteném… Ezt a lehetőséget kínálja a könyv is. Lapjaiba, betűibe költöztetem a lelkem, és olvasótársaimmal együtt élem át: az ilyen tudásanyagban rejlik a lélektan igazi emberszolgálata! Segít nekünk örülni az életnek, tudatosítani, mit tehetünk önmagunk és szeretteink életminőségének jobbítása érdekében. Az elkötelezett odatartozás, a szeretet, az egymásra figyelő segítőkészség, a felelősségvállalás, az örülni tudás, a boldogító párkapcsolatok és szeretetkötelékek lélekápoló erői, a hála, a megköszönni tudás és a megbocsátás megannyi erő, amelyek által megújulhat az életérzésünk, javulhat az egészségünk. Ami ebbe a könyvbe belefért, csupán egy csepp talán az életbúsulás, a reménytelenség, a megkeseredés lelki kövültségeinek feloldására, de ha személyesen is utánagondolunk, vajon érvényesek-e az életünkben ezek a tanítások, akkor máris előbbre lépünk az önismeretben és kapcsolataink minőségének tökéletesítésében.