Pszichoszomatikus csoport

Testi megbetegedéseink hátterében gyakran lelki, érzelmi megoldatlan konfliktusaink ill. át nem élt, meg nem nevezett vágyaink állnak. E probléma kezelésének egyik útja a csoportpszichoterápia. Itt a csoportvezető terapeuta a terápiás folyamatba a testet és a testi érzeteket direkten bevonja, megtanít meghallgatni, észrevenni a testi érzetek érzelmi üzenetét. Mindehhez a csoporttag belső tudatos és tudattalan erőforrásait mobilizálja a hipnózis, a csoportanalízis és szomato-pszichoterápia módszertanával.

A csoport további hatótényezője a csoport óriási önbizalomfejlesztő, támogató hatásában rejlik. Szabad, kötetlen beszélgetés során kibontakozhatnak a csoporttagok kapcsolati konfliktusai, problémás gócai, szociális készségeiket érintő nehézségei egy teljesen védett közegben.
A csoport hasonlítható a családhoz, ahol az eredeti, családban elszenvedett sérülések korrigálódhatnak, a hiányok pótlódhatnak. A tagok egymásnak mintául szolgálnak problémamegoldás és életvezetés terén, továbbá megtanulhatják és a csoport biztonságos terében begyakorolhatják, hogyan fejezzék ki érzéseiket, hogyan juttassák kifejezésre igényeiket, vágyaikat. 

A csoportot két fejlődési szinten elemezzük, az egyik szint a csoportnak, mint interaktív egésznek a fejlődése, a másik pedig az ebbe a folyamatba beágyazódott egyéni folyamatok fejlődése.

A csoport 10-12 tagból áll, ún. zárt csoportot alkot, tehát a tagok nem változnak. A pszichoterápiás csoport 50 órát (25 ülést) foglal magába.

Egy alkalom 2 tanóra, azaz 90 perc hétfőnként 17.30-tól 19.00 óráig.

A csoport óradíja személyenként 3000.- Ft/tanóra/fő.

 

Jelentkezni lehet:

info@pszichoszamoca.hu

+36307548427