Közlemény

Az elmúlt időszak, személyemmel kapcsolatos sajtóvisszhangjaira reagálva az alábbi közleményt
adom ki.

 1. A szóban forgó mesekönyvről az újságírói kérdésre reagálva válaszoltam csupán, mivel a
  könyvet nem ismertem korábbról.
 2. Válaszomban szakmai megközelítéssel éltem, amelyet jelenleg is fenntartok, egy adott kor
  alatt a gyermekek szexuális érzékenyítése nem javallott.
 3. Minden olyan cselekedettől, amely könyvek megsemmisítéséhez, más emberek
  kirekesztéséhez vezet, elhatárolódom.
 4. Egész munkásságomat arra tettem fel, hogy segítsem az egyén és a társadalom minél
  harmonikusabb együttműködését, az arra rászorulók beilleszkedésének elősegítésével, a
  lehető legtámogatóbb közeg létrehozásával.
 5. A többségtől való különbözősége alapján bárki megbélyegzése számomra teljességgel
  elfogadhatatlan.

Fenti álláspontom csak változtatások nélkül, teljes egészében közölhető.
Továbbiakban, ebben a témában nyilatkozni nem kívánok, csakis szakmai fórumokon, kollégákkal
történő munkában leszek nyitott érdemi megbeszélésre.

Megértésüket köszönöm!

Prof. Dr. Bagdy Emőke