Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(2018.05.25.-től hatályos)

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatásokat! Az alábbi tájékoztatások a Pszichoszomatikus Ambulancia honlapján való feliratkozás alapján történő hírlevélküldés, és az ezzel kapcsolatos személyes adatkezelés szabályait tartalmazzák.

A jelen tájékoztató szövegét (a mellékletek nélkül) megtalálja a www.pszichoszamoca.hu oldalon.

[table id=1 /]

Cookie használat az oldalon

Az oldal működése során a kényelmi szolgáltatásokhoz szükséges a cookie-k használata.

Ezek egy része nélkül az oldal nem funkcionál megfelelően, más része pedig ahhoz kell, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak, ennek érdekében információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, így nem kell újra begépelni őket.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Az oldal használja a Google Analytics eszközét. A Google Analytics analitikai szolgáltatás keretében használt cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a portált. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.) névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a Google Analytics szerverre azzal a céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon.

 1. Cookie blokkolása, törlése

Amennyiben a látogató a jelen honlap által használt cookie-kat blokkolni vagy törölni kívánja, úgy kérjük, használja a böngészője által kínált beállításokat.
A legtöbb böngésző lehetőséget ad a cookie használatának szabályozására. Erről az alábbi linkekre kattintva kaphat bővebb tájékoztatást:

Cookie kezelése Firefox böngészőben
Cookie kezelése Chrome böngészőbent
Cookie kezelése Internet Explorer böngészőben
Cookie kezelés Edge-ben

További információ a Google Analytics által használt Cookie-ról és azok törléséről, blokkolásáról

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelen honlap által használt cookie-k blokkolásra vagy törlésre kerülnek, az oldalon egyes kényelmi funkciók nem lesznek elérhetőek mindaddig, amíg a cookie használta ismételten nem kerül engedélyezésre.

 1. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon található bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna az adott honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, cookie-t vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést.

 1. A Cookie megőrzésének ideje

A munkamenet cookie: a böngészés befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az oldal működése során a kényelmi szolgáltatásokhoz szükséges cookie: 1 év.
A Google Analytics analitikai szolgáltatás keretében használt cookie: 26 hónap.

Hírlevélküldés, és az ezzel kapcsolatos személyes adatkezelés szabályai

 1. Az adatkezelést igénylő tevékenység (az adatkezelés típusai)

A Pszichoszomatikus Ambulancia rendszeresen hírlevelet küld a feliratkozott felhasználóknak. A hírlevelekben egyfelől a Pszichoszomatikus Ambulancia működését érintő hírekről tájékoztatja a felhasználókat, másfelől olyan pszichológiai tárgyú híreket, információkat, publikációkat oszt meg a felhasználókkal, amelyek kapcsolódnak a Pszichoszomatikus Ambulancia által nyújtott szolgáltatásokhoz, és amelyek a felhasználók érdeklődésére tarthatnak számot.

 

 1. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

A Pszichoszomatikus Ambulancia a hírlevélre történő feliratkozásnál elkéri az Ön nevét és email címét. A Pszichoszomatikus Ambulancia kizárólag ezen adatokat kezeli, tartja nyilván és használja fel az Ön részére történő hírlevélküldéshez. Az adatkezelés célja az Ön részére történő, az 1. pontban meghatározott témájú hírlevelek küldése. Ettől eltérő célra az Ön adatai nem kerülnek felhasználásra.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A hírlevélre történő feliratkozáskor a feliratkozó felhasználó hozzájárulását adja a megadott személyes adatainak hírlevélküldés céljából történő adatkezeléséhez.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  Erre lehetősége van bármely hírlevélben található leiratkozási linkre kattintva, vagy a Pszichoszomatikus Ambulancia fent jelzett címére küldött postai levélben. Ez esetben meg kell adnia a feliratkozáskor megadott nevét és emailcímét. Ennek hiányában a Pszichoszomatikus Ambulancia a postán megküldött leiratkozási kérelmet nem tudja teljesíteni, mivel nem tudja Önt azonosítani.

 

 1. Milyen adatkezelési tevékenység zajlik majd a kezelt adattal?

Az Ön személyes adatait rögzítjük a hírlevél adatbázisban és hírlevél küldéséhez használjuk fel. Ettől eltérő adatkezelési tevékenységet nem folytatunk az Ön adataival. Adatait kizárólag az adatbázist kezelő szolgáltatónak, mint adatfeldolgozónak továbbítjuk a hírlevelek kiküldése céljából.

 

 1. Meddig őrizzük az adatát?

Az Ön adatát a feliratkozást követően a feliratkozásnál megadott hozzájárulás Ön által történő visszavonásáig, vagy a hírlevélküldési szolgáltatás megszüntetéséig őrizzük.

 

 1. Milyen jogai vannak az érintettnek? Tájékoztatás az érintett részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a 3. pontban rögzített jogalapra tekintettel vagyunk jogosultak kezelni, ezen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alább rögzített jogok illetik meg. Jogait oly módon gyakorolhatja, hogy emailben (csatolt aláírt, beszkennelt nyilatkozatban, esetleg elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum megküldésével), vagy postai levélben írásban jelzi számunkra, hogy mely jogát, mely adata, vagy az összes adata tekintetében és milyen módon kívánja gyakorolni. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint járunk el és bíráljuk el a kérését legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján az Ön személyét be tudjuk azonosítani. Ehhez kérjük, hogy jogai érvényesítése céljából a www.pszichoszamoca.hu honlapon található formanyomtatvány kitöltésével keresse meg Ambulanciánkat. A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként) juttatjuk el Önnek.

          A. Önnek joga van, hogy megkapja az Ön személyes adatai tekintetében általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban a következő tájékoztatást:

 • Kezelik-e épp az adatát? Ha kezelik, akkor:
 • Mi a kezelés célja?
 • Milyen adatokat kezelnek (kategóriákat)?
 • Kik a címzettek, akikkel közölni fogják az adatokat?
 • Mi a felvett adatok megőrzésének az időtartama?
 • Önnek joga van, hogy az adatok helyesbítését, törlését, a kezelés korlátozását kérje, tiltakozzon az adatkezelés ellen.
 • Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz fordulni panaszával.

Önnek joga van másolatot kérni az általunk kezelt személyes adatairól, melyet ésszerű határidőn
belül a rendelkezésére bocsátunk.

          B.  Önnek joga van az általunk kezelt adatai helyesbítéséhez

Amennyiben azt tapasztalja, hogy személyes adatai pontatlanul szerepelnek a mi nyilvántartásunkban, úgy joga van kérni az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését. A helyesbítési kérelem teljesíthetőségével kapcsolatban mindig vizsgálnunk kell, hogy mi az alapvető adatkezelési cél, és a helyesbítési kérelmet csak akkor vagyunk kötelesek teljesíteni, amennyiben az összefügg az adatkezelési céllal.

          C.  Önnek joga van az általunk kezelt adatai kezelésének korlátozását, törlését kérni

Az adatkezelés korlátozását abban az esetben kérheti,

 • ha úgy gondolja, hogy nem pontosak az általunk kezelt személyes adatai, akkor addig kérheti az adatkezelés korlátozást, amíg meg nem történik a kezelt személyes adatainak a helyesbítése;
 • ha egyébként az adatok törlését kérheti, de ehelyett az adatkezelés korlátozása szolgálja jobban az Ön érdekeit;
 • ha a Pszichoszomatikus Ambulancia törölhetné már az adatait, mert megszűnt az adatkezelési cél, de az Ön érdekeinek az felel meg valamely jogi igény érvényesítése céljából, ha az adatai nem kerülnek törlésre, csak a kezelésüket korlátozzuk.

A korlátozás időtartama alatt kizárólag tárolni, illetve közérdekből, vagy jogi igények érvényesítése céljából lehet kezelni az Ön személyes adatát. Az adatkezelés korlátozásának esetleges feloldásáról kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni.

A kezelt személyes adatok törlését abban az esetben kérheti, ha

 • az általunk folytatott adatkezelés jogellenes;
 • a személyes adatokra abból a célból már nincs szükség, amely miatt gyűjtöttük;
 • az adatkezelésre vonatkozó jogszabály így rendelkezik;

Nincs lehetőség a kezelt személyes adatai törlésére, amennyiben:

 • az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
 • az adatkezelés a Pszichoszomatikus Ambulanciára vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közérdekből;
 • jogi igények előterjesztéséhez;

Amennyiben Ön kéri személyes adatai helyesbítését, úgy erről kötelesek vagyunk mindenkit értesíteni, akinek továbbítottuk a személyes adatait a jelen Tájékoztató szerint.

          D.  Önnek joga van a panasztételre

Amennyiben úgy gondolja, hogy adatkezelésünkkel megsértettük az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, úgy jogosult panaszt tenni ezzel kapcsolatban az illetékes felügyeleti hatóságnál, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu).

          E.  Önnek joga van az adathordozhatósághoz

Amennyiben igényli, a Pszichoszomatikus Ambulancia köteles széles körben használt, géppel olvasható formában kiadni az Ön részére az általunk kezelt adatait.

 

 1. Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulás módja

Ön jogosult a személyes adatai kezelésével, jogai érvényesítésével kapcsolatos kérdéseivel az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni írásban, a Tájékoztató elején megadott emailcímre, vagy postai címre megküldött levél formájában.

 

 1. A Pszichoszomatikus Ambulancia által megtett adatbiztonsági intézkedések

A Pszichoszomatikus Ambulancia gondoskodik az Ön személyes adatai kezelésének biztonságáról, megtesszük továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Mindemellett kötelezzük magunkat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítjuk vagy átadjuk, ugyancsak felhívjuk ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 1. Jelen Tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák a Pszichoszomatikus Ambulancia tevékenységét. A Pszichoszomatikus Ambulancia bármikor jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, amely módosítás annak a fent jelzett honlapon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik, az Ön irányába a honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben Ön nem ért egyet jelen Tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatja a jelen Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz való jogait, amennyiben annak feltételei fennállnak.