Horváth Mariann

vissza

MUNKATÁRSAINK

Horváth Mariann

klinikai szakpszichológus

  • Végzettség

1998 – Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem
1995 – Pszichológus, ELTE Bölcsészettudományi Kar
1983 – Oligofrénpedagógia-Pszichopedagógia szakos tanár, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

  • Szakirányú tanulmányok

2003 – Pszichodráma vezető, Magyar Pszichodráma Egyesület
2001 – Tárgykapcsolat-elméleti családterapeuta képzés, Megújulás Családterápiás Alapítvány
1998 – NLP, HIETE
1990 – Időhatáros pszichoterápia gyermekekkel és serdülőkkel, MPT Pszichoterápiás Szekció Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Munkacsoport
1989 – Gyerekpszichoterápia, MPT Pszichoterápiás Szekció Gyermekpszichoterápiás Munkacsoport
1983 – Autogén Tréning, MPT Pszichoterápiás Szekció Relaxációs Munkacsoport
1983 – Csoportterápia, MPT Pszichoterápiás Szekció Csoport-Pszichoterápiás Munkacsoport

  • Publikációk, akkreditált szakmai programok

– A nevelőotthoni életrend, életmód hatása a gyermekek személyiségfejlődésére óvodai nagycsoport vizsgálata alapján, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Pszichopedagógiai Tanszék nevelőotthoni életrendet vizsgáló kutatási program, Budapest, 1982

– Suicid serdülők disszociabilitása, Gyermekneurológiai, Idegsebészeti, Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Társaság Nemzetközi Tudományos Ülése, 1995

– Öngyilkosságot elkövetett serdülők disszociációs élményei, Pediáter, 1996/V.1.

– Integratív terápiás esettanulmány, HIETE-OPNI, 1998

– Család és identitás, Családóvó Nyári Egyetem, 2001

– A vezetők közötti rivalizációs feszültség hatása a csoportfolyamatra, Magyar Pszichodráma Egyesület, 2003

– A pedagógus prevenciós lehetőségei a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési-oktatási reintegrációjában, Tolna Megyei Általános Művelődési Központ Pedagógiai Intézete, 2004

– Trauma, disszociáció, identitás, Tudomány Napja, PTE, 2004

– Akciócentrikus, rendszerkontextusra érzékeny szervezetfejlesztési tréning, PTE IGYFK Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet, 2006

– A család, mint az identitás forrása a posztmodern társadalomban, Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti, Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Társaság 31. kongresszusa, absztraktkötet, 2006

  • Szakmai kompetenciák

Viselkedés térképezés kezelés megalapozásához
Pszichodinamikai elemzés
Pszichológiai viselkedés tréning
Alap pszichoterápiás ülés, hosszú
Krízisintervenció
Pszichológiai probléma orientált konzílium családdal

  • Szakmai tapasztalat

2017- Pszichoszomatikus Ambulancia
2004- OPEN-SKILL Humán Szolgáltató és Tanácsadó Bt.
2000-2016 Bonyhád Városi Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Gondozási Központ
2007-2008 Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Rekreációs és Komplementer Medicina Tanszék
1999-2000 Tolna Megyei Önkormányzat Családsegítő Központ
1995-2007 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet
1985-2010 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
1982-1985 Dunaújvárosi Tanács Kórház-Rendelőintézet

  • Szakképzésben történő oktatói tevékenység

2001-2002 Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, kötelező pedagógiai továbbképző program
2003-2007 PTE IGYFK Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet, szociális alap- és szakvizsga
1997-2003 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Főiskolai Kar, posztgraduális egészségfejlesztő mentálhigiénikus képzés